История

 

 

   147  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ съществува от 2002 година, когато 57 СОУ е преобразувано в спортно училище. Това налага създаването на основно училище за улеснение на децата и родителите от квартала. 

  По настояване и с помощта на родители МОН, представлявано от Владимир Атанасов открива 147 ОУ, което се намира на първия етаж в сградата на 57 СУ.

  От учебната 2006/07 г. 147 ОУ има честта да носи името на големия български писател, наш съвременник - Йордан Радичков.

  Името на училището е одобрено с решение на Столична община.

 РИО, София-град благодари на преподавателите по изобразително изкуство, на директорите  и на талантливите им ученици, подредили изложби във фоайето на пети етаж на Инспектората през втория срок на учебната 2010-2011година.

Пожелавам на талантливите ученици – успех и творческа реализация на таланта; на учителите– професионална грижа за децата ни, за да имат  отворени сърца за изкуството.

Ваня  Кастрева

Началник  РИО, София-град

 

Директор

 

ЛЮДМИЛ ЛАЧЕВ

Педагогически състав

 

 

 • Марияна Манолова – главен учител
 • Бойка Василева - начален учител
 • Даниела Балтова – начален учител
 • Роза Спасова – начален учител
 • Светла Тонева – начален учител
 • Кристина Костова – начален учител
 • Цветанка Дачева – начален учител
 • Павлина Георгиева – начален учител
 • Снежина Славчева – български език и литература
 • Екатерина Тодорова – български език и литература 
 • Десислава Ценкова – английски език
 • Радостина Атанасова – математика и ИТ
 • Величка Илиева – география и икономика
 • Ани Карамфилова – химия и биология
 • Антоанета Дамянова – изобразително изкуство и ИТ
 • Мария Стоянова – музика
 • Ани Григорова – физическо възпитание и спорт

 

Търсене