За проекта

   Уважаеми родители, 

драги ученици, 

 

   Ръководството на 147 ОУ „Йордан Радичков” има удоволствието да Ви съобщи, че започва работа по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – „УСПЕХ”.

Тази инициатива цели да осмисли сбободноото време на учениците чрез различни извънкласни форми на работа и да повиши мотивацията им за участие в училищният живот, съобразно с техните интереси и потребности. Проектът е насочен и към превенция на агресията.

Извънкласните дейности са организирани в 12 групи по интереси. Заниманията започват от 07.02.2011 г. до края на учебната година, а някои клубове ще продължат дейността си през м. юни и юли.

Проектът ще се реализира за три учебни години 2012 – 2014 г. Учениците, които не са успели да се включат на първия етап, ще могат да се присъединят от м. септември 2012 г.

   На всички участници и ръководители пожелаваме УСПЕШЕН СТАРТ И ТВОРЧЕСКА РАБОТА!

 

 

Търсене