Пословици

 

В каквото хоро се хванеш, такава игра ще играеш.
В нужда се другар познава.
Вместо вежди да направи, очи извади

Ако хвърлиш зад себе си, ще намериш пред себе си.
Ако сърце дава, а ръка не дава, нищо не става.

Ако не посееш, няма да пожънеш

Каквото ръчици работили, това снажица носила.
Каквото надробиш, такова ще сърбаш.
Каквото повикало, такова се отзовало.

 

 Ако не знаеш доста, не си залагай главата

Ако не помогне правината, кривината - никога

Ако не тече, ще капе.

 

На лъжата краката са къси.
На чужд гръб сто тояги са малко.
Не питай старо, ами патило.

Цар далеко, Бог - високо

И агнето здраво, и вълкът сит.
И думай, и за после мисли.
Има за дума, няма за ума.

 

Ябълката не пада далеч от дънера си.
Ясно небе, голям студ.
Яде като мечка, а работи като с клечка.

 

Търсене