Успехът зависи от правилния избор!

 

 

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗА УЧЕБНАТА 2014/15 г

147 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ОБЯВЯВА

Следния прием:

     -Подготвителен клас

     - І клас – 2 паралелки

·       Английски език

·       Приложни изкуства

·       Спорт

Училището предлага:

Ø    Целодневно обучение-         

безплатна занималня

Ø    Компютърен кабинет

Ø    Квалифицирани учители

Ø    Занимания по интереси

Ø    Мултимедийно оборудване

Ø    Охрана с видеонаблюдение

Ø    Стол и бюфет

Ø    Медицинско обслужване

Документите се приемат в канцеларията от 8 до 16 часа.

 

 Прием на ученици

 

Търсене